تور اروپایی شی جین پینگ:  تلاشی برای ایجاد تفرقه در غرب!؟

تور اروپایی شی جین پینگ:  تلاشی برای ایجاد تفرقه در غرب!؟

سیدرحمان موسوی کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی در یک گردنه کوهستانی در پیرنه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، میزبان شی جین پینگ، رهبر چین بود تا امروز در بحبوحه تنش روابط بین اتحادیه اروپا و چین گفتگو کند. ماکرون در گذشته بیش از برخی از متحدانش در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به ویژه در