جلوگیری از تخریب برند جهانی قشم
عادل پیغامی تاکید کرد:

جلوگیری از تخریب برند جهانی قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد با اعلام ویژه برنامه‌های این سازمان در سال 1403، از برند جزیره به عنوان امتیازی نام برد که نباید تخریب شود