تشریح فرصت های سرمایه‌گذاری قشم به مقامات بنگلادش و سریلانکا

تشریح فرصت های سرمایه‌گذاری قشم به مقامات بنگلادش و سریلانکا

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌‌گذاری و توسعه قشم گفت: فرصت های سرمایه گذاری و توانمندی های صادراتی موجود در منطقه آزاد قشم با هدف افزایش تعاملات و توسعه دیپلماسی اقتصادی برای وزیر کشاورزی کشور سریلانکا و سفیر جمهوری مردمی بنگلادش تشریح شد.