«سلطان کنسرت» چه کسی است؟

محمد معتمدی خبرنگاران، متولیان فرهنگی و قضایی کشور و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس را به چالش سلطان کنسرت دعوت کرد. تجارت آسیا – محمد معتمدی با انتشار متنی پرسیده است «سلطان فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی ایران کیست؟!» معتمدی در این زمینه نوشته است: در حوزه اقتصاد فردی بود که معروف شد به سلطان سکه. او