دوئل استارتاپ‌ها در دانشگاه علم و صنعت
روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت خبر داد:

دوئل استارتاپ‌ها در دانشگاه علم و صنعت

هجدهمین سمینار رقابت‌های استارتاپی، دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار می‌شود، در این رویداد شرکت‌های خلاق در رقابت‌های استارت اپی شناسایی می‌شوند.