کدام بانک‌ها مالک پرسپولیس شدند؟

کدام بانک‌ها مالک پرسپولیس شدند؟

واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و امروز در جلسه‌ای صلاحیت خریداران این دو باشگاه مورد بررسی قرار گرفت.