نحوه دریافت سهام نوزادان اعلام شد
در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛

نحوه دریافت سهام نوزادان اعلام شد

پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام از ابتدای اردیبهشت ماه امسال ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۱ برای دریافت سهام نوزادان در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آغاز شد.