انواع سوگند در قانون

انواع سوگند در قانون

    – ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی: پنج دلیل اثبات دعوی را بیان می‌کند که یکی از این موارد، قسم یا سوگند است.