عبور از شرایط نگران‌کننده اقتصادی در سال 1403

عبور از شرایط نگران‌کننده اقتصادی در سال 1403

اقتصاد ایران در سال 1402 با سیاستهای اصلاحی دولت سیزدهم توانسته از شرایط نگران کننده دهه 90 فاصله گرفته و روند رشد و رونقی که از ابتدای فعالیت دولت آغاز شده بود را تداوم ببخشد؛ تداوم این برنامه ها و تدوین برنامه برای تحقق شعار سال از سوی دولت، پیش بینی‌های منفی درباره سال 1403