چند صفر از واحد پول ایران حذف می‌شود؟

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی با توجه به کاهش ارزش پول ملی، برای سهولت در عملیات حسابداری و انجام مبادلات اقتصادی باید موضوع حذف چهار صفر از پول ملی لحاظ شود و زمان مناسب برای این اقدام رسیده است. تجارت آسیا – محمدحسین فرهنگی با اشاره به شرایط اقتصادی