سعید صفاری،سرپرست هسته مرکزی گزینش وزارت صمت شد

سعید صفاری،سرپرست هسته مرکزی گزینش وزارت صمت شد

 سعید صفاری از کارکنان پرتلاش و باسابقه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سمت سرپرست هسته مرکزی گزینش وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد و از خدمات و زحمات حسین نگاهی تقدیر شد. به گزارش پایگاه خبری مناطق آسیا وبه نقل از وزارت صمت،صفاری قبل از این، مسئولیت های تخصصی مرتبط با همین شغل،