رئیسی بار دیگر بر کرسی خبرگان تکیه زد

رئیسی بار دیگر بر کرسی خبرگان تکیه زد

انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری رأس ساعت ۸ صبح روز ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ۱۴۴ نامزد تایید صلاحیت شده خبرگان رهبری برای تصاحب ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رهبری وارد رقابت شدند. رقابتی که تا ساعت ۲۴ روز ۱۱ اسفند ادامه یافت و در