ارائه مشوق‌های مالی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی گردشگری
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد:

ارائه مشوق‌های مالی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی گردشگری

وزیر اقتصاد و دارایی در مورد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله در بخش گردشگری گفت: باید به مولدسازی این بخش‌ها اهتمام شود و یزد در این رابطه ورود فعالتری به موضوع مولدسازی داشته باشد.