دغدغه‌مندی منطقه آزاد کیش در امر حجاب و مشارکت زنان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت:

دغدغه‌مندی منطقه آزاد کیش در امر حجاب و مشارکت زنان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم  اختتامیه نخستین جشنواره ملی زنان و حیات اجتماعی در قرن 15 گفت: منطقه آزاد کیش در همه حال دغدغه توجه به حجاب و مشارکت زنان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را داشته است و برگزاری این گونه رویدادها ضامن جامعه‌ای سلامت است.