وبینار «فرصت‌ها و تهدیدات تأمین مالی نوآوری در ایران» برگزار می‌شود
به همت صندوق توسعه ملی:

وبینار «فرصت‌ها و تهدیدات تأمین مالی نوآوری در ایران» برگزار می‌شود

جلسه «فرصت‌ها و تهدیدات تأمین مالی نوآوری در ایران»از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی تأمین مالی نوآوری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوپدید، دوشنبه 21 اسفند 1402 به صورت برخط برگزار می‌شود.