تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی

تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی

آخرین جلسه ستاد جهش سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در سال 1402 با حضور حجت الله عبدالملکی، نماینده ویژه رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران و اعضای هیأت مدیره این سازمان برگزار شد.