سهم سرمایه‌گذاری فعالیت‌های دریامحور قشم پررنگ است
مدیر جذب سرمایه‌گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم:

سهم سرمایه‌گذاری فعالیت‌های دریامحور قشم پررنگ است

مدیر جذب سرمایه‌گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: نقش صنایع دریامحور جزیره جهانی قشم در میان انواع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری این منطقه آزاد، پررنگ و قابل توجه است.