زمینه حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو را فراهم کنید
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان خطاب به کارگزاران نظام:

زمینه حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو را فراهم کنید

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: تکلیف کارگزاران نظام اسلامی آن است که زمینه حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو را فراهم و با عمل به وعده‌ های خود در صدد جبران عقب ماندگی‌های تاریخی استان باشند.