بارش هم هوای تهران را سالم نکرد
بر طبق تازه ترین وضعیت شاخص کیفیت هوای تهران

بارش هم هوای تهران را سالم نکرد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، امروز چهار شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲ شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۰۹قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار گرفت.