تهران میزبان برگزاری اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای
یک مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی اعلام کرد:

تهران میزبان برگزاری اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای

یک مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی اعلام کرد: اجلاس هشتمین کارگروه سرمایه‌گذاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور هر 9 کشور عضو در تهران از تاریخ 1 لغایت 3 اسفند ماه جاری در محل این سازمان به عنوان تنها متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران برگزار می‌شود.