تلاش انزلی برای افزایش مراودات تجاری با چینی‌ها
در دیدار مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با هیئت چینی اعلام شد:

تلاش انزلی برای افزایش مراودات تجاری با چینی‌ها

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با هیئت چینی: منطقه آزاد انزلی به لحاظ قرارگیری در مسیر کریدورهای تجاری به عنوان شاهراه ترانزیت کشور شناخته می‌شود.