هوش مصنوعی فرصتی برای رفع چالش‌های موجود در حکمرانی
شاهرخ رامین، منتخب مردم دماوند و فیروزکوه:

هوش مصنوعی فرصتی برای رفع چالش‌های موجود در حکمرانی

در نشست اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون نظارت و حاکمیت قانون دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شاهرخ رامین، منتخب مردم دماوند و فیروزکوه با اشاره به ضرورت توجه ویژه مجلس به زیست‌بوم نوآوری و فناوری و دانش‌بنیان، گفت: به بیان ساده، مجلس شورای اسلامی باید در انجام رسالت‌های ذاتی خود مانند قانون‌گذاری و نظارت، ضمن تعمیق و