ضرورت سرعت بخشی به توسعه ابزارهای بانکداری دیجیتال
مدیرعامل بانک کشاورزی تاکید کرد:

ضرورت سرعت بخشی به توسعه ابزارهای بانکداری دیجیتال

فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک کشاورزی در نشست مشترک با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت آسان پرداخت «آپ» بر ضرورت سرعت بخشیدن و توسعه همکاری ها در زمینه تحول دیجیتال و ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان تأکید کرد.