پیگیر تحول در تامین مالی بخش تعاون هستیم
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در مجمع سالیانه :

پیگیر تحول در تامین مالی بخش تعاون هستیم

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در مجمع سالیانه شرکت گروه مالی توسعه تعاون اعلام داشت به دنبال تحول در تامین مالی بخش تعاون هستیم.