اولین فرودگاه تهران، موزه می‌شود
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی:

اولین فرودگاه تهران، موزه می‌شود

سیدمحمد ناظم رضوی با تاکید بر اینکه پروژه مرمت و تبدیل به موزه «پرواز» آشیانه پرواز قلعه مرغی که اولین فرودگاه شهر تهران است را در سال گذشته آغاز کردیم، گفت: در فاز اول این پروژه بحث مرمت اضطراری مطرح است که در این راستا سازه‌هایی که بیش از ۱۰۰ سال قدمت تاریخی دارند و