هدف از برگزاری “ایران هلث” جذب مشارکت دانش بنیان‌ها است
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی پارک فناوری پردیس:

هدف از برگزاری “ایران هلث” جذب مشارکت دانش بنیان‌ها است

مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی پارک فناوری پردیس گفت:با توجه به تجربیات ما در برگزاری نمایشگاه اینوتکس، برگزاری نمایشگاه ایران هلث به مدت ۵ سال به پارک فناوری واگذار شد.