توضیح درباره حقوق ۹۹ میلیون تومانی

تجارت آسیا – شرکت ملی گاز ایران در واکنش به انتشار فیش حقوقی مدیرعامل پیشین این شرکت، توضیح داد که این مبلغ مربوط به حقوق و مزایای شش ماهه است. روز (سه شنبه) یکی از سایت های خبری مطلبی با عنوان «تحریم‌ها اثری ندارد» منتشر کرد که در آن تصویری از فیش حقوقی ۹۹ میلیون