لزوم پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه در استان زنجان
دادستان مرکز استان زنجان در نامه‌ای به پنج دستگاه اجرایی تاکید کرد:

لزوم پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه در استان زنجان

دادستان مرکز استان زنجان درباره اعمال نظارت و اتخاذ تدابیر نسبت به اجرای مفاد قانون بیمه شخص ثالث بالاخص پوشش بیمه ای کلیه وسایل نقلیه به دستگاههای ذیربط استان با 5 دستگاه اجرایی مکاتبه کرد.