تشریح برنامه‌های شرکت ملی گاز ایران در نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
سیدمحمد پیشوایی، رییس روابط عمومی شرکت گاز ایران خبر داد:

تشریح برنامه‌های شرکت ملی گاز ایران در نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

رییس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران ضمن تشریح اقدامات و برنامه‌های شرکت ملی گاز ایران در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: برگزاری نشست‌های علمی- فنی و بازرگانی و معرفی دستاوردهای ارائه شده در غرفه خودکفایی و دانش‌بنیان شرکت ملی گاز ایران ازجمله مهم‌ترین محورهای فعالیت این شرکت در