نحوه حمایت مالی بانک توسعه صادرات ایران از واحدهای بزرگ صنعتی کرمان
در همایش بزرگ کرمان آیدکس 2024 بررسی شد:

نحوه حمایت مالی بانک توسعه صادرات ایران از واحدهای بزرگ صنعتی کرمان

معاون مالی بانک توسعه صادرات ایران با حضور در همایش بزرگ کرمان آیدکس 2024 با «شهباز حسن‌پور»، نماینده مردم کرمان، دیدار و در خصوص نحوه حمایت مالی بانک توسعه صادرات ایران از واحد‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان گفتگو کرد.