شهربانو منصوریان:گفتند مالیات بلاگری اینستاگرام را بده

شهربانو منصوریان:گفتند مالیات بلاگری اینستاگرام را بده

در روزهای اخیر رییس کل سازمان امور مالیاتی بدون نام بردن از شهربانو منصوریان گفت «مگر می‌شود یکی از ورزشکاران چند ده میلیارد تومان به حسابش واریز شود بعد بگوید که من افتخار کسب کردم و نباید مالیات پرداخت کنم؟ این اصلا با عدالت مالیاتی سازگار نیست.»