مردم و مخاطبان را با افکار منفی ناامید نکنید
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

مردم و مخاطبان را با افکار منفی ناامید نکنید

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت:یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی پیش رو، بحث انتخابات و متکی به حضور مردم است؛ هر کجا که مردم حضور داشته‌اند، آنجا ایجاد امنیت کردند.