بخش خصوصی پیگیر روند تمدید کارت‌های بازرگانی شود
رئیس اتاق شیراز در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور :

بخش خصوصی پیگیر روند تمدید کارت‌های بازرگانی شود

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور گفت:بنا بر رویه‌ای که در پیش گرفته شده، پیش‌بینی می‌شود شاهد صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای زیادی باشیم که حیثیت بازرگانی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امروز روند تأیید کارت‌ها توسط دولت انجام می‌شود و باید با پیگیری بخش خصوصی، این رویه اصلاح