دخل و تصرف در قانون تحت لوای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

دخل و تصرف در قانون تحت لوای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

نورمحمد عاشوری نسب- نظام حقوقی موضوعه‌ی ایران با قرار قانون «اساسی» در رأس هرم نظام قانونی کشور موجب گردیده تمامی نهادهای ایجادی و تأییدی در تمام زمینه‌های حاکمیتی، اداری و تقنینی شأنیت و مجوز فعالیت خود را از این قانون کسب نمایند. با در نظر گرفتن قانون اساسی به‌عنوان قانونی بالادستی، عملاً تصویب هر نوع