شورای لجستیک منطقه آزاد انزلی برگزار شد
به ریاست محمد سجاد سیاهکارزاده؛

شورای لجستیک منطقه آزاد انزلی برگزار شد

شورای لجستیک منطقه آزاد انزلی به ریاست محمد سجاد سیاهکارزاده، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و حضور ناظر گمرکات و مدیرکل راه آهن استان و مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر در این منطقه برگزار شد.