همایش شکست های طلایی در برج میلاد تهران برگزار شد

همایش شکست های طلایی در برج میلاد تهران برگزار شد

سخنرانان این همایش دکتر احمد حلت ، دکتر مهدی صفایی ، بابک بختیاری ، امیر مهدی سادات اعلایی ، ایمان سرورپور ، دکتر مهدی نشاط ، رنه سینانی ، دکتر کامبیز یوسفی ، دکتر محمد فرجی و احمدرضا شجاعی بودند که هر یک در 15 دقیقه به انتقال دانش و تجربه خود در زمینه های

پیش از آنکه مرگ به سراغمان آید، ما به استقبال آن نرویم !

آیا می شود دست روی دست گذاشت تا نابسامانی کسب و کار و زندگی مان بیشتر و بیشتر شود .؟! آیا صحیح است پیش از آنکه مرگ به سراغمان آید ما به استقبال او برویم .؟! قاطعانه می گویم: خیر، راه مقابله با سختی ها این نیست … زندگی همواره سرشار است از فراز و