همایش شکست های طلایی در برج میلاد تهران برگزار شد

همایش شکست های طلایی در برج میلاد تهران برگزار شد

سخنرانان این همایش دکتر احمد حلت ، دکتر مهدی صفایی ، بابک بختیاری ، امیر مهدی سادات اعلایی ، ایمان سرورپور ، دکتر مهدی نشاط ، رنه سینانی ، دکتر کامبیز یوسفی ، دکتر محمد فرجی و احمدرضا شجاعی بودند که هر یک در 15 دقیقه به انتقال دانش و تجربه خود در زمینه های