بیله‌سوار، دروازه منطقه آزاد تجاری صنعتی استان اردبیل
فرماندار بیله‌سوار گفت:

بیله‌سوار، دروازه منطقه آزاد تجاری صنعتی استان اردبیل

فرماندار بیله سوار روز شنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: اقدام عدالت‌محور، تحول‌گرا و اثربخش دولت در انتخاب شهرستان بیله‌سوار به عنوان نقطه آغازین منطقه آزاد تجاری صنعتی استان اردبیل، علاوه بر اینکه زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های مناطق مرزی استان به ویژه بیله‌سوار را فراهم می‌کند، منجر به رشد و توسعه