چرا در دستیابی و نهادینه کردن صنعت مدرن ناموفقیم؟
سهم صادراتی ایران از کالاهای مدرن

چرا در دستیابی و نهادینه کردن صنعت مدرن ناموفقیم؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفت ماه ابتدای سال جاری، فقط یک‌دهم درصد از ارزش صادرات غیر نفتی ایران به کالای با فناوری بالا اختصاص داشته و بخش بزرگی از صادرات ایران در این مدت، محصولات اولیه یا خام‌فروشی در کنار محصولاتی با سطح فناوری متوسط بوده است.