برگزاری نشست فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه صادرات پتروشیمی ایران
کمیته آموزش و توانمندسازی کمیسیون انرژی اتاق ایران خبر داد:

برگزاری نشست فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه صادرات پتروشیمی ایران

نشست فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه صادرات پتروشیمی ایران روز سه شنبه، هفدهم بهمن‌ماه 1402 ساعت 14 الی 16 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار خواهد شد.