عمان ششمین مقصد صادرات محصولات ایرانی
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان گفت:

عمان ششمین مقصد صادرات محصولات ایرانی

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان با مدیر کل صنایع غذا و داروی وزارت صنعت معدن و تجارت دیدار کرد.