رویکرد جدید بانک توسعه صادرات ایران،افزایش گردش تسهیلات ریالی

رویکرد جدید بانک توسعه صادرات ایران،افزایش گردش تسهیلات ریالی

سید مرتضی ذکاوت عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران در دومین همایش سراسری بانک توسعه صادرات ایران که در مشهد برگزار شد، تغییر سیاست های مدیریتی و حضور نیروی متخصص را فرصت مناسبی برای یک شروع دوباره بانک توسعه صادرات ایران عنوان کرد.