میزان صادرات ماکو در سال 1402
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ماکو اعلام کرد:

میزان صادرات ماکو در سال 1402

برنامه‌های سال 1403 در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، گردشگری و فرهنگی و تصویرسازی و برندینگ شهرستان ماکو در جلسه‌ای توسط مدیرعامل منطقه آزاد ماکو اعلام شد.