تراز تجاری 106 میلیون یورویی در مناطق آزاد
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

تراز تجاری 106 میلیون یورویی در مناطق آزاد

محمد صفری با بیان اینکه تراز تجاری مناطق آزاد در سال 1402 مثبت و بالغ بر 106 میلیون یورو بوده است، اظهارداشت: براساس اطلاعات دریافت شده از سازمانهای مناطق آزاد، در سال گذشته مجموع صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور معادل 1135 میلیون یورو و در مقابل مجموع واردات برای کل مناطق آزاد