همایش روز ملی معدن برگزار می‌شود
با حمایت و همراهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛

همایش روز ملی معدن برگزار می‌شود

همایش روز ملی معدن با حمایت و همراهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز اول خرداد در محل اتاق ایران برگزار خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری «مناطق آسیا» همایش نکوداشت روز ملی معدن؛ مشارکت مردمی در بخش معدن، با حمایت و همراهی اتاق ایران برگزار می‌شود. این همایش از ساعت 8 تا