درخشش صنایع دستی سیستان و بلوچستان در نمایشگاه اکسپو
معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان خبر داد:

درخشش صنایع دستی سیستان و بلوچستان در نمایشگاه اکسپو

معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان از حضور پررنگ صنعتگران استان در نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد.