چطور صندوق امانات اجاره کنیم؟

رقم اجاره و ودیعه صندوق امانات در یکی از بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که برای صدور سند اجاره حداقل اجاره سالانه ۵۰ هزار تومان و ودیعه اجاره بها نیز حداقل ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. تجارت آسیا – نگهداری اشیای قیمتی در منزل همواره نگرانی هایی را برای افرد به همراه دارد از این