صندوق بازنشستگی کشوری چقدر حقوق پرداخت می‌‌کند؟

معاون وزیر و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این صندوق ماهانه ۳۲۵۰ میلیارد تومان حقوق بازنشستگی به جامعه هدف خود پرداخت می کند و این در حالی است که سود شرکت های تحت اختیار صندوق بازنشستگی بیش از پنج درصد نیست و باید به این مسئله توجه شود. تجارت آسیا – جمشید تقی زاده افزود: