نمایشگاه هنرهای تجسمی بناهای تاریخی ایران در عمارت مسعودیه برگزار می شود
به مناسبت روز جهانی بناهای تاریخی ایران؛

نمایشگاه هنرهای تجسمی بناهای تاریخی ایران در عمارت مسعودیه برگزار می شود

خدایا چنان کن سرانجام کار                   تو خوشنود باشی و ما رستگار به‌مناسبت روز بناهای تاریخی در روز ۲۹ فروردین نمایشگاه گروهی از هنرمندان مجموعه خانه دل افکن در عمارت مسعودیه میراث فرهنگی برگزار خواهد شد.