صنعت نفت، پیشران توسعه اقتصادی کشور
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت نفت و گاز پرشیا گفت:

صنعت نفت، پیشران توسعه اقتصادی کشور

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت نفت و گاز پرشیا گفت: یکی از اهداف صندوق‌های ثروت دنیا این است که بتوانند در توسعه زیرساخت‌های تولید و اشتغال نقش موثری ایفا کنند و طرح‌های توسعه محوری که برای کشور در نظر گرفته شده است را انجام دهند. صنعت نفت نیز پیشران توسعه اقتصادی کشور است و صندوق

اقتدار ملی با سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت
یک کارشناس ارشد انرژی تاکید کرد:

اقتدار ملی با سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت

یک کارشناس ارشد انرژی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت، اقتدار ملی را برای کشور به مفهوم وسیع کلمه ایجاد می‌کند، گفت: اگر صندوق توسعه ملی منابع کافی داشته باشد و بتواند منابع را درست مدیریت کند و ضمانت برگشت سرمایه را بگیرد، این اتفاق می‌تواند بازدهی ضریب بالا و